Klik hier voor contact

SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE 4 LOGOPEDIEPRAKTIJKEN
IN DE GEMEENTE HARDENBERG

Het samenwerkingsverband
In de gemeente Hardenberg is in januari 2012 een samenwerkingsverband van
de 4 vrijgevestigde logopediepraktijken ontstaan. Het betreft:
• Logopediepraktijk Brunink
• Logopediepraktijk Nouwels
• Logopediepraktijk Oosterlaar
• Logopedisch Spectrum Nederland
 

Klik op de logopedist om doorgelinkt te worden naar de website van de desbetreffende praktijk
of lees verder om meer te weten te komen over de pluspunten van het samenwerkingsverband.

Waarom een samenwerkingsverband?
Door onze logopedische kennis en specialisaties bijeen te brengen, kunnen we indien nodig onderling doorverwijzen of elkaar raadplegen. Ook kunnen we nieuw opgedane kennis snel met elkaar delen, zodat we allemaal gemakkelijk up to date blijven en de zorg die u ontvangt van de beste kwaliteit is!
Doordat we samen kunnen beschikken over
een breed netwerk, is samenwerken met
andere disciplines gemakkelijker.
Kwaliteitseisen
Om te kunnen participeren in het samenwerkingsverband zijn kwaliteitseisen opgesteld. Zo zijn alle logopedisten in het samenwerkingsverband geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, hebben zij periodiek contact met verwijzers, verzorgen zij informatiebijeenkomsten en zijn zij goed bereikbaar en beschikken over een eigentijdse en zeer goed geoutilleerde praktijk, voorzien van moderne (onderzoeks-)materialen.
 
Samenwerking met andere disciplines
De logopedische begeleiding speelt zich
niet alleen maar in de kamer van de logopedist af. Daarom hebben wij contact en werken
samen met:
- consultatiebureaus;
- Centrum voor Jeugd en Gezin;
- diverse instellingen, zoals
- kinderdagverblijven en revalidatiecentra;
- huisartsen en paramedici;
- orthopedagogen/psychologen;
- Audiologisch Centrum;
- school begeleidingsdiensten;
- leerkrachten en internbegeleiders
- uit het basisonderwijs;
- logopedisten en ambulant begeleiders
- uit het speciaal onderwijs;
- logopedisten van de gemeente Hardenberg*;
- orthodontisten en tandartsen;
- collega’s uit de regionale kwaliteitskring;
- contacten met (kinder)fysiotherapeuten;
- Caesar oefentherapie; diëtisten etc.

De disciplines die betrokken zijn bij een
cliënt ontvangen ieder haf jaar een verslag.
Daarnaast participeren wij, wanneer nodig,
in multidisciplinaire overleggen.

Omdat wij vinden dat logopedie ook plaats
vindt buiten onze therapiekamer, organiseren
wij informatiebijeenkomsten voor professionals die werken met kinderen in de leeftijd 0-12 jaar.


* Vanuit het samenwerkingsverband is er
* een goed contact met de logopedisten
* werkzaam bij de gemeente Hardenberg,
* zodat ook met deze collega’s de
* logopedische zorg voor de gemeente
* Hardenberg wordt afgestemd en we
* elkaar kunnen aanvullen. Ook is er op
* deze manier een goede overdracht van
* de kinderen die gescreend/gezien zijn
* door de logopedisten in dienst van
* de gemeente.

 

 
 

Geplande informatiebijeenkomsten Samenwerkingsverband Logopedie Hardenberg

Alle bijeenkomsten zijn praktisch van aard. U ontvangt een beknopt naslagwerk met theorie en tips waar u de volgende dag mee aan de slag kunt. Tijdens de inloop (met broodjes) en na afloop is er voldoende mogelijkheid om met de logopedisten van gedachten te wisselen.Dinsdag 6 maart 2012 | Download hier de presentatie

Doelgroep
Onderwerp
Locatie
Tijd

Professionals die werken met kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar
Hoe stimuleer je de spraak- taal ontwikkeling bij jonge kinderen (0-4 jaar)?
Restaurant de Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren
17.30-18.30 uur inloop met broodjes
18.30-20.00 uur informatiebijeenkomst
20.00-20.30 uur gelegenheid tot napraten met de logopedistenDinsdag 3 april 2012 | Download hier de presentatie | Tips voor in de klas

Doelgroep
Onderwerp
Locatie
Tijd
Professionals die werken met kinderen in het regulier basisonderwijs
Afwijkende taalontwikkeling bij het basisschool kind, wat dan?
Restaurant de Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren
17.30-18.30 uur inloop met broodjes
18.30-20.00 uur informatiebijeenkomst
20.00-20.30 uur gelegenheid tot napraten met de logopedisten

Aanmelden voor de bijeenkomst(en)
Aanmelden voor de bijeenkomst(en) kan tot 1 week voor de startdatum, door
uw naam, functie en de naam van de school/organisatie waar u werkzaam bent
te mailen naar: info@samenlogopedie.nl o.v.v. informatiebijeenkomst.